CUPA  UNIVERSITĂŢII "LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU LA SCHI ȘI SNOWBOARD
EDITIA a IX-a,  4 martie 2023

REGULAMENTUL  CONCURSULUI

1. ORGANIZATOR
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" din SIBIU, prin specialiștii Facultății de Științe în colaborare cu asociația ALUMNI ULBS.

2. SCOPUL
Scopul concursului este de a promova practicarea sporturilor de iarnă în rândul studenților, absolvenților și profesorilor Universității "Lucian Blaga” din Sibiu, a altor instituții invitate și de a facilita cooperarea dintre aceștia pentru a crea o comunitate academică mai puternică.

3. DATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
4 martie 2023, PĂLTINIŞ – ARENA PLATOȘ.

4. CONDIŢII DE DESFĂȘURARE
Se va desfășura un concurs de schi, slalom uriaș într-o singura manșă sau slalom în două manșe (în funcție de condițiile de zăpadă) și snowboard într-o singură manșă. (daca juriul hotărăște desfășurarea manșei a doua, se va anunța înainte de începerea concursului). Juriul probei este format din directorul de concurs, responsabilul de probă și responsabilul pârtiei. Arbitrajul va fi asigurat de profesorii de educație fizică din cadrul Facultății de Științe și de studenți calificați. Cronometrajul va fi asigurat cu aparatura electronică proprie și de personal calificat.

5. CONCURENŢII
La concurs se pot înscrie studenții, absolvenții și cadrele didactice ale Universității “Lucian Blaga” din Sibiu precum și cei ai instituțiilor invitate: Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Visma și Continental Sibiu

Concurenții vor fi împărțiți în 6 grupe la schi și 2 grupe la snowboard, astfel:

schi: grupa 1 – profesoare, grupa 2 - profesori, grupa 3 - absolvente, grupa 4 – absolvenți, grupa 5 -  studente, grupa 6 -  studenți;
snowbord: grupa 7 – profesoare, absolvente şi studente şi grupa 8 - , profesori absolvenți și studenți.

Participarea este permisă doar la una dintre grupele pentru schi (în cazul în care se suprapune statutul în două sau trei categorii: student, absolvent sau cadru didactic) este permisă înscrierea la două probe: schi și snowboard.

6. TRASEU
Pârtia va fi parțial închisă pe durata concursului pentru practicanții sporturilor de iarnă din afara competiției.

Snowboard:
7. Studente, absolvente și profesoare; 8. Studenți, absolvenți și profesori.

Neprezentarea la start în ordinea stabilită (întârzierea la start) duce la pierderea intrării în concurs. Listele de start vor fi afișate la secretariatul concursului.

7. ORDINEA DE START
Ordinea de start la manșa I se va stabili online, prin tragere la sorți la ședința tehnică, din ziua de vineri, in 3 martie ora 10:00. Extragerea ordinii de start se va realiza prin platforma https://www.random.org. Dacă se v-a ține și manșa a II-a, în cadrul fiecărei categorii, primi cinci concurenți vor lua startul în ordine inversă, ceilalți vor intra în concurs în ordinea timpilor de la prima manșă.

Ordinea categoriilor de concurs: Schi: 1. Profesoare; 2. Profesori; 3. Absolvente; 4. Absolvenți; 5.Studente; 6.Studenți Snowboard: 7. Studente, absolvente și profesoare; 8. Studenți, absolvenți și profesori.

Neprezentarea la start în ordinea stabilită (întârzierea la start) duce la pierderea intrării în concurs. Listele de start vor fi afișate la secretariatul concursului. 

8. ÎNSCRIERE
Înscrierea se va face online la adresa: http://evenimente.ulbsibiu.ro/event.cupadeschi
Dovada apartenenței la ULBS, trebuie prezentată obligatoriu la secretariatul concursului (la start) în data de 3 martie 2023. (Carnet sau legitimație de student, masterand, doctorand; Copie după diploma de absolvire a studiilor de licență, masterat sau doctorat; Legitimație de serviciu (pentru angajații ULBS)). Termen limită de înscriere 2 martie 2023, ora 18.00.
Ședința tehnică de tragere la sorți se va desfășura online prin platforma Google Meet https://meet.google.com/kwx-sdec-eae, în data de 3 martie 2023, ora 10:00.
Extragerea ordinii de start se va realiza prin platforma https://www.random.org.

9. DESFĂȘURARE
Concursul constă într-o manșă pentru slalom uriaș sau două manșe  pentru slalom (în funcție de condițiile de zăpadă) pe trasee diferite și o manșă pentru snowboard. Concurenții au dreptul de a recunoaște traseul cu porțile montate, conform programului, fie pășind în susul pârtiei pe marginea traseului sau coborând ușor în derapaj prin porți, unul după celălalt. Concurenții vor purta în mod obligatoriu numărul de concurs atribuit prin tragerea la sorți. Se interzice în cadrul coborârii de recunoaștere alunecarea  prin porți în stil de competiție, acest lucru putând duce la excluderea din concurs.

Numărul de concurs se va ridica de la secretariatul concursului în timpul special alocat pe baza buletinului de identitate, predarea acestuia se va face imediat după terminarea concursului. Lipsa buletinului sau a dovezii statutului de student, absolvent sau cadru didactic, precum și întârzierea la secretariat pentru ridicarea numerelor va duce automat la excluderea din concurs. Concurenții vor fi prezenți în zona de start cu cel puțin 15 min înaintea intrării în concurs, conform listei de start afișată la secretariat. În situația întârzierii sau a nerespectării ordinii de start concurenții vor fi descalificați.

Timpul de prezentare la start după apelul concurenților este de un minut. Depășirea acestui interval de timp duce la descalificare.

10. PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE
7:30 – 8:15 montarea traseului de schi
7:30 – 8:15 distribuirea numerelor de concurs pentru toate grupele.
8:15 afișarea grilei de start pentru manșa întâi pentru toate grupele de concurs.
8:15 – 08:45 recunoașterea traseului pentru prima manșă.
8:50 startul primului deschizător.
9:00 –
STARTUL primului concurent

După încheierea primei manșe, dacă juriul probei hotărăște organizarea manșei secunde la schi, se va trece la marcarea acesteia. După o jumătate de oră de la montarea traseului se va da startul în manșa secundă. În acest interval de timp schiorii vor avea posibilitatea recunoașterii traseului.
După încheierea concursului de schi la o jumătate de oră de la montarea traseului se va da startul în concursul de snowboard după ce în prealabil se va face recunoașterea traseului.
La aproximativ jumătate de oră de la încheierea concursului se vor afișa rezultatele.
Festivitatea de premiere se va desfășura după trei sferturi de oră de la afișarea rezultatelor.

11. ECHIPAMENTUL
Concurentul se va echipa în mod corespunzător pentru a-și asigura siguranța, casca fiind obligatorie.

12. CONTESTAŢII
Contestațiile se depun în termen de 15 minute după afișarea rezultatelor provizorii.

13. PREMIEREA
Pentru stabilirea clasamentului se va lua în calcul suma celor doi timpi din cele doua manșe.  Se acorda DIPLOME, CUPE și PREMII pentru locurile 1, 2 si 3 din fiecare grupă, separat feminin / masculin și DIPLOME pentru restul participanților.

14. TRANSPORTUL - Costul transportului pe cablu va fi suportat de către participanți.

15. DECLARATIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE.
Toți concurenții vor semna un tabel la ridicarea numerelor de concurs prin care, pe proprie răspundere își asumă faptul ca au starea de sănătate (apți pentru acest tip de efort), echipamentul adecvat și cunoștințele fizice și tehnice necesare participării la acest gen de competiții sportive și că nu se vor îndrepta împotriva organizatorului sau a celorlalți factori implicați, în cazul producerii vreunui eveniment nedorit sau accident petrecut în timpul desfășurării competiției.

* Pentru o bună desfășurare a concursului vă rugăm să citiți cu atenție programul și   regulamentul de desfășurare al concursului. Chiar dacă aceasta competiție se desfășoară sub auspiciile agrementului și prieteniei respectarea regulamentului înseamnă fairplay.

** Organizatorii își rezervă dreptul de modificare a programului în funcție de numărul participanților, condițiile meteo, starea pârtiei, condițiile de siguranță  ale sportivilor sau alte probleme de natură organizatorică, modificările fiind aduse la cunoștința concurenților prin secretariatul concursului sau celelalte mijloace de informare.

*** Având in vedere faptul ca la momentul elaborării regulamentului și a programului nu erau condiții pentru desfășurarea concursului pe pârtia B1, s-a aprobat desfășurarea lui pe pârtia B2, cu condiția încheierii pana la ora 11:00. Dacă ulterior se va reveni la condițiile normale de zăpadă, vom reveni la programul și regulamentul din anii anteriori. Pentru o informare corectă vă rugăm să vă actualizați informația cu 2 zile înainte de concurs de pe site-ul nostru: http://evenimente.ulbsibiu.ro/event.cupadeschi

 

Președintele Comitetului de organizare                                                                                       Director concurs,
Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu                                                                                  Lect. univ. dr. Savu Olimpiu
Rectorul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu        

 

Comitetul tehnic

 1. Conf. univ. dr. Nan Dorin - Responsabilul de pârtie şi a arbitrajului
 2. Conf. univ. dr. Badescu Delia - Judecător de start
 3. Conf. univ. dr. Stoica Eduard - Responsabilul cronometrajului
 4. Lect. univ. dr. Stoian Iulian - Judecător sosire
 5. Lect. univ. dr. Zaharie Nicoleta - Secretarul probei
 6. Lect. univ. dr. Achim Constantin - Ajutorul de starter
 7. Lect. univ. dr. Savu Olimpiu - Directorul de concurs
 8. Lect. univ. dr. Hasmasan Ioan - Arbitru de porți
 9. Lect. univ. dr. Todor Raul - Starterul
 10. Lect. univ. dr. Hulpus Alexandru - Arbitru de porți
 11. Asist. univ. dr. Turcu Vladimir - Arbitru de porți
 12. Asist. univ. dr. Sandu Antonius - Arbitru de porți
 13. Asist. univ. dr. Tulpan Teodor - Arbitru de porți
 14. Asist. univ. dr. Sopa Sabin - Arbitru de porți
 15. Dan Andrei - Arbitru de porți
 16. Cojenel Florin - Arbitru de porți
 17. Sabrina Bărbulescu - Arbitru de porți
 18. Michael Shat - Arbitru de porți

Descarcă regulament (.pdf)